aero-icon

Usluge iz oblasti aerofotogrametrije

Geodetska izmjera bespilotnom letjelicom iz zraka
Bespilotne letjelice su nova tehnologija koja se i dalje razvija te nadilazi svoju prvotnu vojnu svrhu. Prikupljanje prostornih podataka ovim sustavima ima veliki potencijal primjene u geodeziji.
Produkt snimanja bespilotnim letjelicama su aerofotogrametrijski snimci koji mogu poslužiti u razne svrhe; izradu 3D modela terena, izradu oblaka točaka, izradu DOF-a, praćenje promjena u prostoru itd.
Izrada 3D modela terena
Podatci o prostoru dobivaju se kroz proces zabilježbe, mjerenja i interpretacije zračnih snimaka. 3D model se dobiva stereofotogrametrijskom restitucijom odnosno 3D fotogrametrijskim kartiranjem iz zračnih snimaka (stereoparova).
Osnovni princip stereofotogrametrije je da se isto područje snima s dva snimka uz odgovarajući uzdužni i poprečni preklop, a 3D model se formira upravo iz preklopu tih snimaka.
Izrada DOF-a
Digitalni ortofoto karta (DOF) je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima.
Koristi se za administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje, ali se može koristiti i kod kupnje nekretnine gdje pregledom DOF-a možete vidjeti kako je u prostoru smještena nekretnina (pored neke prometnice, odlagališta otpada i sl.) što utječe na odluku o kupnji.
Izrada oblaka točaka
3D Point cloud, odnosno oblak točaka, može se dobiti 3D skeniranjem prostora oko sebe ili nizom fotografija s dovoljnim međusobnim preklapanjima. Iz njih se metodom Structure from motion (SfM) generira oblak točaka kojim se može dočarati 3D prikaz objekta.
Izrada 3D geovizualizacija
Postupak izrade prikaza terena kroz 3D geovizualizaciju i suvremenim računalnim i grafičkim postupcima kao krajnji rezultat geodetske izmjere.
Praćenje promjena u prostoru
Praćenje promjena u prostoru na osnovu aerofotogrametrijskih snimaka predstavlja moćan alat kojim se može strateški upravljati vrijednim resursima.

Imate nejasnoću ili upit? Slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam odgovoriti na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.