inz-icon

Usluge iz oblasti inženjerske geodezije

Izrada geodetskih podloga za projektiranje
Izrađujemo godetske podloge, odnosno snimke postojećeg stanja, za sve potrebe prilikom projektiranja i građenja svih vrsta građevina u visokogradnji i niskogradnji.
Geodetsko praćenje pomaka i deformacija
Pomaci i deformacije nastaju zbog vanjskih i unutarnjih utjecaja kao što su sila vjetra, djelovanje temperaturnih promjena, tektonski i seizmološki utjecaji, promjena u visini talne (podzemne) vode, statička i dinamička opterečenja objekata, a očituju se u obliku progiba, nagiba, zaokreta, iskrivljenja građevine, a moguća su i oštečenja u obliku pukotina, pa i lomova.
Sustavna analiza pomoću odgovarajućih instrumenata i softvera daje rezultate potrebne za daljnje postupke u vezi spriječavanja neželjenih situacija.
Geodetski nadzor
Geodetski nadzor je provjera urađenih geodetskih poslova, te kontrola uskalđenosti izvođenja radova s projektnom dokumentacijom po zahtjevu investitora a sve u skladu s važećim zakonima i propisima.
Prilikom izvođenja velikih građevinskih radova potrebno je izvršiti nadzor, odnosno kontrolu, te utvrditi je li došlo do odstupanja od projektiranog stanja, jer naknadno ispravljanje zahtjeva dodatno vrijeme i troškove.
Izračun kubature
Obračun kubatura, odnosno zapremina masa, postupak je izračunavanja kubatura deponija, kamenoloma, nasipa, iskopa te ostalih zemljanih radova.
Nivelmansko određivanje visina
Nivelman je postupak kojim se određuju visine točaka na Zemlji s obzirom na odabranu plohu (nulta ploha, referentna ploha, razinska ili nivo-ploha mora).
Visine određene nivelmanom podloga su za projektiranje i gradnju naselja i građevina, određivanje slijeganja zemljišta i građevina, a služe i pri znanstvenim istraživanjima.

Imate nejasnoću ili upit? Slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam odgovoriti na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.