kat-icon

Usluge iz oblasti katastarske geodezije

Geodetski elaborat
Geodetski elaborati su tehnička osnova za provedbu promjena u katastarskom operatu. Cijepanje ili spajanje katastarskih čestica, provedba akata prostornog uređenja, evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o objektima, evidentiranje ili promjena načina uporabe katastarskih čestica, evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, kupnja zemljišta u državnom vlasništvu, samo su jedni u nizu poslova za koje je potrebno imati geodetski elaborat.
Analiza stanja
Stručnom analizom stanja uspoređuje se stanje na terenu s podacima koji se nalaze u Katastarskom operatu i Zemljišnoj knjizi. Često se događa da stanje na terenu ne odgovara upisanim podacima u službenim dokumentima, pa je kao sljedeći korak potrebno pokrenuti postupak usklađenja podataka u Katastarskom operatu i Zemljišnoj knjizi s onima u stvarnom stanju na terenu.
Usklađenje stanja u Katastru i Zemljišnoj knjizi
Usklađenje Katastra i Zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.
Parcelacija zemljišta
Parcelacija zemljišta podrazumijeva cijepanje jedne ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području. Prijavnim listovima za Katastar i Zemljišnu knjigu provede se navedene promjene.
Evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o objektima
Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata. Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u Katastar i Zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti. Nakon završetka građenja i ishođenja uporabne dozvole, građevina se upisuje u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
Iskolčenje objekata
Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija na terenu. Iskolčenje objekta prije gradnje zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.
Legalizacija objekata
Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućih akata kojim se nezakonito izgrađeni objekt legalizira. Nezakonito izgrađen objekt bez akata kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tim aktima, nužno je legalizirati.
Izrada elaborata za katastar vodova
Geodetsko snimanje vodova obuhvaća položajnu i visinsku izmjeru položenih vodova, izmjeru voda s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata. U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.
Na temelju geodetske izmjere podzemnih ili nadzemnih vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Imate nejasnoću ili upit? Slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam odgovoriti na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.