Vremenska crta - Jakov Maganić

 • 16. 10. 1989.

  Rođenje
 • 1996.-2003.

  Osnovna škola "Fra Lovro Karaula", Livno (BiH)
 • 2003.-2007.

  Srednja strukovna škola "Silvije Strahimir Kranjčević" (smjer: Elektrotehničar), Livno (BiH)
 • 2007.-2010.

  Sveučilišni prvotupnik geodezije i geoinformatike, Geodetski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)
 • 2010.-2012.

  Magistar inženjer geodezije i geoinformatike, Geodetski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)
 • 2013.-2018.

  Geodet voditelj u Livnoputovi d.o.o.
 • 2018. - danas

  Direktor u Geomag d.o.o.