Vremenska crta - Tomislav Tadić

 • 21. 06. 1992.

  Rođenje
 • 1999.-2007.

  Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", Livno (BiH)
 • 2007.-2011.

  Opća gimnazija, Livno (BiH)
 • 2011.-2014.

  Sveučilišni prvotupnik geodezije i geoinformatike, Studij geodezije na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split (Hrvatska)
 • 2014.-2016.

  Magistar inženjer geodezije i geoinformatike, Geodetski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)
 • 2017.-2018.

  Pripravnik u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Općina Livno
 • 2018. - danas

  Tehnički suradnik u Geomag d.o.o.