Geomag d.o.o. Vam stoji na usluzi za sve Vaše probleme.

Geomag d.o.o. je specijaliziran za obavljanje geodetskih poslova iz oblasti katastra zemljišta i nekretnina, te inženjerske geodezije. U mogućnosti smo raditi i poslove vezane za aerofotogrametriju, kao i ostale poslove poput posredovanja u kupoprodaji nekretnina, ishođenja potrebne dokumentacije, geodetskog savjetovanja itd.
Vizualni prikaz ispod pokazuje dosadašnji postotak naših poslova po pojedinim kategorijama.


40%

Katastarska geodezija

30%

Inženjerska geodezija

10%

Aerofotogrametrija

20%

Ostali poslovi
Naš tim

Geomag d.o.o. trenutno broji dva zaposlenika. Jakov Maganić je osnivač, te ujedno i direktor geodetskog ureda. Jakov je mag. ing. geod. et geoinf., isto kao i Tomislav Tadić, koji je započeo suradnju s Jakovom u prosincu 2018. godine. Više informacija o njima dvojici možete pronaći ispod.


DIREKTOR

Jakov Maganić

mag. ing. geod. et geoinf.

+387 63 480 074


TEHNIČKI SURADNIK

Tomislav Tadić

mag. ing. geod. et geoinf.

+387 63 466 207


Stručni ispit

Oba naša zaposlenika imaju položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove u Sarajevu (Jakov - 5. kolovoza, 2014. godine / Tomislav - 20. prosinca, 2018. godine).

Kontaktirajte nas: